fbpx

เกี่ยวกับงาน

Food Pack Asia 2023

"Food Industry Transformation"

พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร

     โลกเพิ่งจะกำลังค่อยๆฟื้นตัวกลับมาหลังการระบาดไปทั่วโลกของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งสร้างความยากลำบากแก่หลายประเทศตลอดช่วงเวลาสองสามปีผ่านมา นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นั่นคือความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นับจากนั้นก็ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นมากมาย นอกเหนือจากสองประเทศคู่กรณีเอง ซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงานรายสำคัญของโลก ขณะที่อีกฝ่ายเป็นผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดพืชอาหารรายหลักของโลกเช่นกัน ไม่เพียงแค่ปัญหาเหล่านั้น โลกยังต้องเผชิญกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการขาดแคลนอาหารในประชากรบางกลุ่ม

     ผลที่ตามมาทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัด คือผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิต–ซึ่งดูเหมือนชีวิตคนเราจะเปราะบางมากกว่าที่เคยเป็นมา และยังเห็นว่า”อาหาร”ไม่ใช่แค่อาหารอีกต่อไป แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญสู่การมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว ดังนั้น นอกเหนือจากรสชาติและรูปลักษณ์ของอาหารแล้ว ยังมีเรื่องของอาหารปลอดภัย และคุณภาพอาหารซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในมุมมองของผู้คน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทุ่มเทมากขึ้นทั้งความพยายาม ความรู้ และทรัพยากรต่างๆเท่าที่สรรหาได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

     สืบเนื่องมาจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นเรื่องอาหารปลอดภัยและคุณภาพอาหารต่อสุขภาพของผู้บริโภคและความต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าว งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2023 ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2566 จึงดำเนินการภายใต้แนวคิด “Food Industry Transformation” “ พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร” มุ่งเน้นกระแสนิยมที่กำลังเกิดขึ้นตลอดจนทิศทางแนวโน้มที่น่าจะเกิดต่อไปในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่น ทุกปีงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมดังกล่าวมีบทบาทเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และทำธุรกิจการค้าทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้ว่า คำจำกัดความของ อาหาร ในยุคปัจจุบันครอบคลุมกว้างไกลกว่าในอดีตที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น คำว่าอาหาร ยังรวมถึง อาหารอนาคต (future food) อาหารนวัตกรรมใหม่ (novel food) เนื้อเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ (lab-grown meat) อาหารทำจากจากพืช (plant-based food) เป็นต้น

     ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พัฒนาไปข้างหน้า หรือหากปราศจากพลังงาน ก็นำไปสู่จุดจบทางเศรษฐกิจ ดังนั้น Food Pack Asia 2023 จึงมีความเข้าใจดีว่าผู้ประกอบการและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารจำนวนมากกำลังพุ่งความสนใจไปยังพลังงานทางเลือก วิทยาการใหม่ๆและกระบวนการอัตโนมัติต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนการผลิต เร่งการผลิตให้เร็วขึ้น สร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจการค้า ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้นต่อสถานการณ์ที่ยากต่อการคาดการณ์ เช่น ภาวะสงคราม การขาดแคลนพลังงาน พิบัติภัยทางธรรมชาติ หรือภาวะวิกฤตอื่นๆ ซึ่งคำตอบต่อสถานการณ์เหล่านี้สามารถพบได้ในงาน Food Pack Asia 2023

     นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะยังเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมครั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมจะได้พบกับบรรจุภัณฑ์”อัจฉริยะ” ซึ่งสามารถยืดวันหมดอายุของอาหาร และพืชผักผลไม้ได้ด้วย อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับทุเรียน ที่ช่วยยืดอายุทุเรียน ซึ่งช่วยให้ทุเรียนสุกกำลังดีเมื่อไปถึงมือผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์พิเศษนี้ยังช่วยลดกลิ่นทุเรียนให้อยู่ในสภาพ”ปลอดกลิ่น” อีกด้วย

     Food Pack Asia 2023 ยังมีความน่าสนใจและสิ่งท้าทายอีกมากมายรอทุกท่าน เช่น ข้อมูล สาระความรู้ ข่าวสารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ไม่เพียงสำหรับนักธุรกิจหรือผู้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม แต่ยังเหมาะสำหรับประชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Food Pack Asia 2023 กับเราและพบกับความประทับใจอีกมากมายที่รอท่านอยู่ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

Automation Systems & Robotics
Automation Systems & Robotics

Food Pack Asia 2023

Food Industry Transformation

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and groves Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmark grove right at the coast there live the blind texts. Separated they live in Bookmark grove right

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สำหรับผู้เข้าชมงาน / สัมมนา

สำหรับสื่อมวลชน