Base code Conversion code

เกี่ยวกับงาน

Food Pack Asia 2023

"Food Industry Transformation"

พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร

     โลกเพิ่งจะกำลังค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาหลังการระบาดไปทั่วโลกของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งสร้างความยากลำบากแก่หลายประเทศตลอดช่วงเวลาสองสามปีผ่านมา นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นั่นคือความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นับจากนั้นก็ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นมากมาย นอกเหนือจากสองประเทศคู่กรณีเอง ซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงานรายสำคัญของโลก ขณะที่อีกฝ่ายเป็นผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดพืชอาหารรายหลักของโลกเช่นกัน ไม่เพียงแค่ปัญหาเหล่านั้น โลกยังต้องเผชิญกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการขาดแคลนอาหารในประชากรบางกลุ่ม

     ผลที่ตามมาทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัด คือผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิต–ซึ่งดูเหมือนชีวิตคนเราจะเปราะบางมากกว่าที่เคยเป็นมา และยังเห็นว่า”อาหาร”ไม่ใช่แค่อาหารอีกต่อไป แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญสู่การมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว ดังนั้น นอกเหนือจากรสชาติและรูปลักษณ์ของอาหารแล้ว ยังมีเรื่องของอาหารปลอดภัย และคุณภาพอาหารซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในมุมมองของผู้คน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทุ่มเทมากขึ้นทั้งความพยายาม ความรู้ และทรัพยากรต่างๆเท่าที่สรรหาได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

     สืบเนื่องมาจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นเรื่องอาหารปลอดภัยและคุณภาพอาหารต่อสุขภาพของผู้บริโภคและความต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าว งานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2023 ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2566 จึงดำเนินการภายใต้แนวคิด “Food Industry Transformation” “ พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร” มุ่งเน้นกระแสนิยมที่กำลังเกิดขึ้นตลอดจนทิศทางแนวโน้มที่น่าจะเกิดต่อไปในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่น ทุกปีงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมดังกล่าวมีบทบาทเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และทำธุรกิจการค้าทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ในอุตสาหกรรม อาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้ว่า คำจำกัดความของ อาหาร ในยุคปัจจุบันครอบคลุมกว้างไกลกว่าในอดีตที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น คำว่าอาหาร ยังรวมถึง อาหารอนาคต (future food) อาหารนวัตกรรมใหม่ (novel food) เนื้อเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ (lab-grown meat) อาหารทำจากจากพืช (plant-based food) เป็นต้น

     ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พัฒนาไปข้างหน้า หรือหากปราศจากพลังงาน ก็นำไปสู่จุดจบทางเศรษฐกิจ ดังนั้น Food Pack Asia 2023 จึงมีความเข้าใจดีว่าผู้ประกอบการและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารจำนวนมากกำลังพุ่งความสนใจไปยังพลังงานทางเลือก วิทยาการใหม่ๆและกระบวนการอัตโนมัติต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนการผลิต เร่งการผลิตให้เร็วขึ้น สร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจการค้า ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้นต่อสถานการณ์ที่ยากต่อการคาดการณ์ เช่น ภาวะสงคราม การขาดแคลนพลังงาน พิบัติภัยทางธรรมชาติ หรือภาวะวิกฤตอื่นๆ ซึ่งคำตอบต่อสถานการณ์เหล่านี้สามารถพบได้ในงาน Food Pack Asia 2023

     นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะยังเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมครั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมจะได้พบกับบรรจุภัณฑ์”อัจฉริยะ” ซึ่งสามารถยืดวันหมดอายุของอาหาร และพืชผักผลไม้ได้ด้วย อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับทุเรียน ที่ช่วยยืดอายุทุเรียน ซึ่งช่วยให้ทุเรียนสุกกำลังดีเมื่อไปถึงมือผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์พิเศษนี้ยังช่วยลดกลิ่นทุเรียนให้อยู่ในสภาพ”ปลอดกลิ่น” อีกด้วย

     Food Pack Asia 2023 ยังมีความน่าสนใจและสิ่งท้าทายอีกมากมายรอทุกท่าน เช่น ข้อมูล สาระความรู้ ข่าวสารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ไม่เพียงสำหรับนักธุรกิจหรือผู้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม แต่ยังเหมาะสำหรับประชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Food Pack Asia 2023 กับเราและพบกับความประทับใจอีกมากมายที่รอท่านอยู่ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

Automation Systems & Robotics
เครื่อง บรรจุ อาหาร
เครื่องจักร แปรรูป อาหาร
Automation Systems & Robotics
ในงาน Food Pack Asia 2023 คุณจะได้พบกับ...

จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 19.00 น. ที่ไบเทค บางนา แสดงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่องจักรแปรรูปอาหาร, เครื่องCNC, เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม, เครื่องพิมพ์วันที่, เครื่องตัดเหล็ก, สายพาน, โซ่, ระบบลำเลียงวัสดุ, รถยก, ชั้นวางสินค้า, ระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์, ระบบออโต้เมชั่น, อุปกรณ์สำหรับอู่ซ่อมรถ, เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องบรรจุ, เครื่องเป่าขวด, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยา, อุปกรณ์ทำเบเกอรี่, อุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องใช้ในโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น

Feature Zone 2023

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

จัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

อุปกรณ์โรงแรมและร้านอาหาร

จัดแสดงอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงแรมและร้านอาหาร อุปกรณ์ครัว อุปกรณ์จัดเลี้ยงและบริการต้อนรับ

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

นำเสนอเครื่องจักรและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์อย่างครบวงจร วัสดุบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม

โซนเฉพาะสำหรับเครื่องดื่มและเทคโนโลยีใหม่

เครื่องจักรทำขนมและอุปกรณ์เบเกอรี่

จัดแสดงเครื่องจักรทำขนมและอุปกรณ์เบเกอรี่ใหม่ล่าสุด

อาหารและเครื่องดื่ม

จัดแสดงผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมอบนานาชนิด อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋องและแปรรูป อาหารทะเล พร้อมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว วัตถุเจือปนอาหาร อาหารออร์แกนิค

CO-LOCATED WITH

TIF

TIF : Thailand Industrial Fair

งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ระบบจัดเก็บสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร

food pack asia

Food Pack Asia

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอาหาร เครื่องจักรแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่น

Warehouse & Logistics Asia

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้า คลังสินค้าอัจฉริยะ ระบบขนถ่ายสินค้า และระบบจัดเก็บคลังสินค้ายุคใหม่

คำสำคัญ เครื่องจักร อาหาร, เครื่องจักร แปรรูป อาหาร, เครื่อง บรรจุ อาหาร, เครื่อง บรรจุ ขนม, บรรจุ ภัณฑ์ เครื่อง ดื่ม, เครื่องจักร อุตสาหกรรม อาหาร, เครื่อง แพ็ ค ขนม,เครื่อง บรรจุ ซอส, เครื่อง บรรจุ อาหาร กระป๋อง, เครื่อง บรรจุ พริก แกง, เครื่อง ห่อ ขนม, เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร, เครื่อง บรรจุ พริก ป่น, เครื่อง บรรจุ อาหาร สูญ ญา กา ศ, เครื่อง บรรจุ ซอส ขนาด เล็ก, เครื่อง บรรจุ ขนมปัง,เครื่องจักร โรงงาน อาหาร, งาน เครื่องจักร อาหาร, ผลิต เครื่องจักร อุตสาหกรรม อาหาร, แปรรูป อาหาร, ผลิต เครื่องจักร อาหาร, งาน แสดง สินค้า ที่ ไบ เท ค, งาน แสดง สินค้า bitec, exhibition 2023, งาน แสดง สินค้า อาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สำหรับผู้เข้าชมงาน / สัมมนา

สำหรับสื่อมวลชน