fbpx

รายละเอียดผู้เข้าชมงาน

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปธุรกิจอาหาร – เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ ครบวงจร
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปธุรกิจอาหาร – เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ ครบวงจร
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปธุรกิจอาหาร – เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ ครบวงจร
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปธุรกิจอาหาร – เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ ครบวงจร
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปธุรกิจอาหาร – เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ ครบวงจร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สำหรับผู้เข้าชมงาน / สัมมนา

สำหรับสื่อมวลชน