fbpx

หัวข้อสัมมนาฟรี

" THAILAND INDUSTRIAL FAIR & FOOD PACK ASIA "

ทางทีมงาน Thailand Industrial Fair & Food Pack Asia ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
พบกันใหม่ วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์

คุณสุภัทรา โตเอี่ยม