fbpx

หัวข้อสัมมนาฟรี

TIF & FOOD PACK ASIA

ผู้จัดงาน TIF & Food Pack Asia 2022 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ พบกันใหม่ในวันที 8-11 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์

คุณสุภัทรา โตเอี่ยม