Base code Conversion code

สำหรับผู้แสดงสินค้า

รายละเอียดผู้แสดงสินค้า

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

เทคโนโลยียา

OEM ในอาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ & ทดสอบ

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงแรม

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

อาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องจักรทำขนมและอุปกรณ์เบเกอรี่

ธุรกิจใหม่ 2023

นวัตกรรมกัญชา

แฟรนไชส์

เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร

พลังงานหมุนเวียน

อุตสาหกรรมดิจิทัล

คำสำคัญ เครื่องจักร อาหาร, เครื่องจักร แปรรูป อาหาร, เครื่อง บรรจุ อาหาร, เครื่อง บรรจุ ขนม, บรรจุ ภัณฑ์ เครื่อง ดื่ม, เครื่องจักร อุตสาหกรรม อาหาร, เครื่อง แพ็ ค ขนม,เครื่อง บรรจุ ซอส, เครื่อง บรรจุ อาหาร กระป๋อง, เครื่อง บรรจุ พริก แกง, เครื่อง ห่อ ขนม, เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร, เครื่อง บรรจุ พริก ป่น, เครื่อง บรรจุ อาหาร สูญ ญา กา ศ, เครื่อง บรรจุ ซอส ขนาด เล็ก, เครื่อง บรรจุ ขนมปัง,เครื่องจักร โรงงาน อาหาร, งาน เครื่องจักร อาหาร, ผลิต เครื่องจักร อุตสาหกรรม อาหาร, แปรรูป อาหาร, ผลิต เครื่องจักร อาหาร, งาน แสดง สินค้า ที่ ไบ เท ค, งาน แสดง สินค้า bitec, exhibition 2023, งาน แสดง สินค้า อาหาร