fbpx

GALLERY FOOD PACK ASIA 2018 @KORAT

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เคื่องมือ อุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรม ครบคลุมภาคอีสานทั้งหมด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14- 16 กันยายน 2561 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา