fbpx

GALLERY FOOD PACK ASIA 2022 @KHONKAEN

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรแปรรูป บรรจุภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์ และสินค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และโอกาสเชื่อมโยง เปิดตลาดการค้าและการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งรวบรวมไอเดียเทคโนโลยีและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจอาหาร และธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับคุณ จัดขึ้นวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น