fbpx

GALLERY FOOD PACK ASIA 2023

Food Pack Asia 2023 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์นานาชาติครั้งที่ 14 ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเครื่องจักรนานาชนิด รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยต่างๆ มากมาย วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ