fbpx

Gallery Food Pack Asia 2018

“Food Pack Asia 2018” ครั้งที่ 9 เป็นเวทีการค้าสมบูรณ์แบบเพื่อช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ สำหรับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Food Tech 4.0 เทคโนโลยีพลิกโลกอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มเข้าสู่ยุคดิจิตอล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม ให้สามารถเป็นผู้นำในเทคโนโลยีกระแสหลักแห่งวงการอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มยุคใหม่ จัดขึ้นวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ไบเทค บางนา